Fossiele brandstoffen op hun retour? Mijn oma!

Als je nog gelooft dat we na 25 jaar klimaatonderhandelingen op het goede pad zijn… bekijk dan deze nuchtere realiteit: 10 diagrammen van de National Observer, in een video van Paul Beckwith, hier kort samengevat, bij elk diagram.

Zie ook onderaan: Duitse Energiewende? 40% steenkool! !

Het gebruik van fossiele brandstoffen neemt nog steeds TOE, niet AF

De jaarlijkse toename vermindert, maar ligt nog steeds op het niveau van de jaren ’90, en groeit nog lichtjes

Het aandeel van de fossiele energie in de totale mix vermindert… met 1% per decennium!

Groei olieverbruik vergeleken met zon, wind enz. (laatste 5 jaar)

Of wil je er ook aardgas bij, geen probleem…

Goed nieuws: steenkoolgebruik duikt naar beneden: halleluja!

Maar wacht s even: van die duik merken we niets in de atmosfeer

CO2 in de atmosfeer: blijft alarmerend, ondanks de “duik” in de steenkool

Steenkool met sjoemelsoftware?

De aap uit de mouw: de steenkoolstatistieken worden naar alle waarschijnlijkheid verwerkt met “sjoemelsoftware”

Subsidies aan de fossiele sector: enkele voorbeelden

Het “resultaat”  van de Energiewende tot nu toe

Als de wereld echt op een keerpunt zou staan inzake steenkool, hoe komt het dan dat investeerders nog steeds honderden miljarden dollars pompen in steenkoolverwerking, om die met 43% te laten groeien?
Die deprimerende statistieken komen uit de coal-tracking database, uitgevlooid door de Duitse studiegroep Urgewald. Een recent artikel in The New York Times is erg ontnuchterend, en laat weinig twijfel bestaan over de schaal van de huidige steenkoolexpansie. Die groei komt vooral voor rekening van Chinese bedrijven, maar die beperken zich niet tot China. Landen zonder steenkooltraditie staan op het punt tot de club toe te treden.

Deze mismatch tussen klimaatbeloftes om fossiele brandstoffen terug te dringen, en de financiering in de vuile energiesector komt over de hele wereld voor.
Een nieuw rapport onder leiding van Oil Change International, “Talk is Cheap: How G20 Governments Are Financing Climate Disaster,” zet dit alles op een rijtje. “Van alle overheidsinvesteringen voor energie vanuit G20-instellingen en de multilaterale ontwikkelingsbanken ging tussen 2013 en 2015… 58 percent naar steun voor de fossiele sector.” (nationalobserver 13/7/2017)

Wat is er dan mis met die optimistische rapporten over zon en wind?

 1. het “hernieuwbare” in hernieuwbare energie slaat enkel op de bron (zon, wind), niet op de energieproductie (panelen en molens), die is nog steeds CO2-intensief
 2. het klimaat wordt uiteindelijk en beslissend gestuurd door fysische en chemische realiteiten (uitstoot van CO2, methaan…., fysische opwarming, enz.), niet door groeicijfers, statistieken of prognoses uit rapporten. Zolang we de werkelijke uitstoot niet drastisch omlaag krijgen, valt er weinig vooruitgang te verwachten

 

 

National Observer haalde de diagrammen uit onverdachte bron: Statistical Review of World Energy, het jaarlijkse energierapport (2016) waarmee BP ons wil doen geloven dat de wereld zich afkeert van fossiele energie. Dat is bijna correct (op de steenkool na), maar tegen een zo traag tempo dat we nog 100 jaar verder kunnen onderhandelen in Parijs, De diagrammen staan op These missing charts (13/7/2017). Paul Beckwith bespreekt ze in deze video (26/7/2017).

 

 

Nagekomen berichten 31/7

Duitse Energiewende? 40% steenkool! !

Duitsland wordt breed toegejuicht voor zijn Energiewende, weg van nucleair. Merkel bekritiseert Trump voor zijn fossiele energiebeleid. Maar wat doet Duitsland? In stilte de steenkoolsector sparen, en vooral zwijgen over het uitdoven van fossiele energie.
Hernieuwbare energie gaat in stijgende lijn, maar dat gaat eerder ten koste van nucleair, niet ten koste van fossiele steenkool.
De Duitse enerigemix:

 • hernieuwbaar, ging van 7% naar 20% (2000 > 2015)
 • steenkool nog steeds 40%, waarvan 23% harde steenkool en 17% bruinkool.

Op de achtergrond staat de machtige Duitse staalindustrie, die stevig op de rem trapt.
Lees het kritisch rapport van cleantechnica, 2/8/2017.

P.S.: Milieuprotest tegen dieseltop in Berlijn (Het Laatste Nieuws, 2/8/2017)

Getagd met , , , , , , ,

Ze wisten het al in 1968: politieke klimaatobstructie op het hoogste niveau

Olie-, gas- en kolengiganten waren/zijn geen vragende partij  voor klimaatbeleid, dat is geen geheim. Toch leek het er tot nu toe op dat het vooral ging om enkele machtige olie- en steenkoolbaronnen (de Koch Brothers!) die de jongste jaren door toenemend klimaatbewustzijn zich “gehinderd” gingen voelen in hun businessmodel, en daarom op de rem staan.

Dat verhaal blijkt nu slechts het topje van de ijsberg.  Uit recent onderzoek is gebleken dat enkele van de machtigste energieconcerns in de VS integendeel al vanaf de jaren 1970 klimaatonderzoek juist financierden. Maar toen de consequenties stilaan duidelijk werden, volgde eind jaren 1980 de omslag. En toen begonnen ze op het hoogste niveau elk klimaatbeleid te saboteren, ook en vooral op internationaal vlak, volgens een goed doordacht aanvalsplan:

 1. zich verenigen in een lobbygroep, en zoveel mogelijk belanghebbende bedrijven meetrekken: de machtige Global Climate Coalition was geboren (opgeheven in 2001)
 2. de (toen nog jonge) klimaatwetenschap in twijfel trekken, volgens het beproefde procédé van de tabakslobby: de opwarming neerzetten als theorie, in plaats van als feit (zie boek Merchants of Doubt) – men blijft dus onderzoek financieren, maar ditmaal het climate change denial onderzoek
 3. actieve politieke lobbying tegen elk klimaatbeleid, via groepen als American Coalition for Clean Coal Electricity, American Legislative Exchange Council, U.S. Chamber of Commerce, Utility Air Regulatory Group.

De geschiedenis van de anti-klimaat-lobby moet nog geschreen worden, maar met het degelijke rapport van het Energy and Policy Institute is in elk geval een aanzet gegeven. Zie ook de bespreking bij Huffington Post:

Eerder al kwamen de oliegiganten zelf in het nieuws, toen uit rapporten bleek dan ze al decennialang het klimaatverhaal kenden, maar verkozen niet alleen te zwijgen, maar zelfs actief desinformatie te verspreiden en te sponsoren:

 • ExxonMobil investeerde in de jaren 1980 in klimaat-meetapparatuur op een supertanker (CO2 absorptie door oceanen), maar topmanagers gingen nadien tekeer tegen elk klimaatbeleid (Inside Climate News, 16/9/2015)
 • Shell schreef meer dan 25 jaar geleden “Climate change “at a rate faster than at any time since the end of the ice age – change too fast perhaps for life to adapt, without severe dislocation.” en liet een klimaatvideo opmaken (zie foto hieronder). Nadien keerde het bedrijf de kar, en ging dwars liggen (De Correspondent, feb. 2017)

foto: De Correspondent

De felle campagnes van klimaatontkenners

In de film Merchants of Doubt wijst Naomi Oreskes op de coïncidenties waarbij cruciale momenten in de geschiedenis van de klimaatafspraken telkens voorafgegaan worden door een heftige anti-campagne van de “klimaatvertragers”:

 • bij de publicatie van het tweede IPCC-rapport (1996) werd Ben Santer, een van de hoofdredacteurs, ongemeen hard aangepakt door de anti-klimaatlobby, met de bedoeling het hele IPCC-rapport onderuit te halen
 • Vlak voor het afsluiten van het Kyoto-protocol lanceerde de anti-klimaatlobby de fameuze Oregon-Petitie,  zogenaamd van een groot aantal wetenschappers die de opwarming in twijfel trokken. Na onderzoek bleek de petitie te steunen op talrijkevalse ondertekeningen (onder meer van Charles Darwin!)
 • Vlak voor de Klimaatconferentie van Kopenhagen (2009) lanceerde diezelfde anti-klimaatlobby het eveneens fameuze Climategate. Ook dat bleek achteraf op niets te steunen, maar de campagne had wel veel schade aangericht.
Getagd met , , , ,

The Uninhabitable Earth

The Uninhabitable Earth (Onbewoonbare Aarde), een sterartikel in New York Magazine van 9 juli 2017, zet het hele klimaatvraagstuk nog eens in een zeer leesbare, sociaal-historische context:

 • Doomsday
 • Dodelijke hitte
 • Hongersnood
 • Klimaatepidemiën
 • Stikkende lucht
 • Eindeloze oorlogen
 • Permanente economische depressie
 • Vergiftigde oceanen
 • We zijn ziende blind

It is, I promise, worse than you think. If your anxiety about global warming is dominated by fears of sea-level rise, you are barely scratching the surface of what terrors are possible, even within the lifetime of a teenager today.

Het artikel is het resultaat van talloze interviews van David Wallace-Wells met klimaatwetenschappers. Zij blijven optimistisch, omdat de mens ongelooflijk inventief is. De mens heeft het klimaatprobleem veroorzaakt, en zal het ook moeten oplossen, er is geen andere keuze. David zelf is er duidelijk minder gerust in, al blijkt uit zijn interview dat uitgesproken pessimisme toch nog sterk taboe is (en niet alleen in de VS).
Het artikel deed heel wat stof opwaaien, wat erop wijst dat de Amerikaanse intelligentsia behoorlijk geschrokken is van de ernst van de situatie.

Lees aansluitend:

 • het artikel zelf,  of met voetnoten en verwijzingen
 • kritiek op het artikel, samengevat op de Engelse wikipedia (de meeste kritiek is ofwel detailkritiek, ofwel bezwaar tegen de pessimistische toon van het artikel)
 • kritiek oorspronkelijk op climatefeedback.org en grondig weerlegd door Paul Beckwith
 • interview waarin David terugblikt op de deining die het artikel veroorzaakte, en getuigt van een – met permissie – braaf voluntaristisch optimisme (elektrische auto’s in India en meer vegetarisch eten, dat gaat ons redden(!?))

De kritiek, meer in detail (nota’s)

Het artikel oogste een storm aan commentaren. Hieronder 2 antagonisten.

Paul Beckwith

In een serie van 5 video’s (19/7/2017) weerlegt een felle Paul Beckwith de vele kritische opmerkingen op climatefeedback.org, kort:

 • kritiek “dit zijn worst case scenarios” > nee zegt PB dit zijn realistische scenarios, met wetenschappelijke ondergrond
 • kritiek “methaan is niet zo’n dreiging” > nee zegt PB dit is recent weerlegd
 • kritiek “fout satellietdata” > mogelijk, maar dit is een detail
 • PB: klimaatwetenschap is herhaaldelijk veel te conservatief gebleken, we moeten af van die over-voorzichtige uitsprakencultuur
 • PB: kritiek zelf bulkt van niet-wetenschappelijke uitspraken zoals “overdreven”, “onhandig” “worst case” “stemt niet overeen met de wetenschap” (maar die wordt niet geciteerd, het is dus wat je noemt een “goedkoop gezagsargument”
 • PB …tot zelfs onwetenschappelijk-absurd (bv. het ontkennen van niet-lineaire ontwikkelingen, Christopher Colose)

Kortom, de kritiek klinkt als een haast georganiseerd concert van ontkenning van de ernst. Het is alsof vele klimaatwetenschappers een panische angst hebben voor het toegeven van de ernst van de situatie.

Michael Mann

In een youtube-video Michael Mann Responds to ‘Uninhabitable Earth’ (23/7/2017) komt M. Mann wat neerbuigend over, en geeft als kritiek:

 • fout in 1 study dataset ; warming in line with climate models (zie hierboven PB “detail”)
 • carbon cycle feedbacks methane “bomb” (zie hierboven PB: methaan is wel degelijk een tijdbom)

M. Mann steunt vooral op het gezagsargument van een panel van 14 scientists die het artikel een rating “low” gaven. Maar dat is nauwelijks een wetenschappelijk statement! Wil je een dergelijk artikel onderuit halen, dan moet je de hoofdargumenten stuk voor stuk weerleggen met verwijzingen naar wetenschap.
M. Mann is duidelijk ontstemd vanwege de wat hij noemt “overdreven pessimistische toon” van het artikel. Hij verdenkt  uitdrukkelijk Guy McPherson van beïnvloeding van de auteur. Toegegeven, worst case scenarios moeten volgens M Mann bekeken worden (vgl brandverzekering), maar hoofdkritiek: worst case sc wordt hier gepresenteerd als waarschijnlijk scenario (zie hierboven PB).
M Mann blijft optimistisch (cf Akkoorden van Parijs), en

 • wijst op levelling off van de co2 uitstoot (wat niet klopt: wat afvlakt is de CO2 door energieproductie, maar CO2 van ontbossing en bosbranden gaat verder)
 • ontkent plotse stijging met 5°C in het verleden: dat was lokaal, niet planetair (klopt dit wel? zie wp)

Kortom, M Mann vindt blijkbaar elke confrontatie van een ongeruste bevolking met de regeringen politiek erg riskant, en verkiest dus een “alle neuzen achter Parijs” beweging. So noted.

Getagd met , , , , , , , , , ,

Klimaatbewust = minder kinderen !

Minder kinderen op de wereld zetten, is je beste bijdrage aan het klimaat, volgens nieuw onderzoek. Gevolgd door:

 • je auto verkopen
 • minder en minder ver gaan vliegen
 • vegetarisch gaan eten

Die enkele stappen zal je niet van de overheid horen. Toch brengen ze veel meer op dan “brave adviezen” zoals recycleren, zuinige lampen indraaien of wasgoed aan de lijn hangen. Willen we het klimaat redden (als dat nog te redden valt – twijfelachtig), dan moeten we de persoonlijke uitstoot van CO2 tegen 2050 beperken tot 2 ton per persoon (per jaar). In de VS zitten ze nu aan 16 ton, in Groot-Brittannië aan 7 ton…

Het nieuwe onderzoek, op 12/7/2017 gepubliceerd in Environmental Research Letters, maakt een ranglijst op van acties die we zelf kunnen ondernemen om onze CO2-uitstoot te beperken. Een kind minder kwam aan de top van de lijst. Maar het onderwerp is bij velen nog absoluut taboe.

Verwant

Discussiepunten

 • persoonlijke initiatieven ontlasten de overheid niet van acties elders, uiteraard
 • “geboortebeperking” is een argument dat soms wordt gebruikt als een stil verwijt aan kindrijke landen in het Zuiden – een kind in het rijke Westen stoot evenveel uit als x (5? 7?) kinderen in een arm land
Getagd met , ,

7 redenen om dodelijk bezorgd te zijn over CO2-uitstoot

De geëngageerde Amerikaanse website thinkprogress zet in een duidelijk artikel (6/6/2017) nog ’s duidelijk op een rijtje waarom er meer dan genoeg redenen zijn om wakker te liggen van het klimaat. Ditmaal aan de hand van de alarmerende toename van de CO2-uitstoot.

 

reden 1 van 7

CO2-niveaus in de lucht gedurende de laatste 400.000 jaar. Bron: NOAA / thinkprogress

We zijn op weg naar CO2-niveaus toen de aarde 3 tot 6° C warmer was, en het zeeniveau 25 tot 40 meter hoger.

2 van 7

Maandelijkse pieken. Bron: Climate Central / thinkprogress

Nauwelijks 3 jaar geleden deden we nog “gealarmeerd” omdat de maandelijkse pieken (normaal hoogst in mei) nog “flirtten” met de 400ppm grens. Nu stoten die vrolijk door naar 410ppm en verder.

3 van 7

Jaarlijkse toename CO2-uitstoot. Bron: Climate Central / thinkprogress

Niet alleen de totale CO2-uitstoot, ook de jaarlijkse toename gaat omhoog, met andere woorden: het gaat steeds sneller!

4 van 7

Koolstofputten worden uitstootbronnen

De 4e zorg is dat traditionele CO2-putten (koolstofputten) in plaats van CO2 op te slaan, die nu beginnen af te geven. De toendra in het hoge Noorden is zo’n zorgenkind. Deze ommekeer zou kunnen wijzen op het ontketenen van de gevreesde feedback-loops.

5 van 7

Verband CO2-uitstoot – temperatuur. Bron: johnenglander.net / thinkprogress

We kennen uit de klimaatgeschiedenis het verband tussen CO2, temperatuur en zeespiegel. Maar bekijk even de curves: de CO2-curve schiet omhoog, de andere (nog) niet. Dat kan alleen wijzen op een bijna fatale decalage of vertraging: o wee de generatie na ons!

6 van 7

CO2-niveaus over de laatste 400 miljoen jaar. Rechts projecties naar de toekomst. Bron: Yale e360 / thinkprogress

CO2-niveaus zijn de jongste 10.000 jaar relatief stabiel gebleven, en dat is precies het tijdvak van landbouw en civilizatie. Die stabiliteit is nu gevaarlijk ondermijnd.

7 van 7

Het huidig non-beleid is wraakroepend. In Europa wordt (terecht) met de vinger gewezen naar Trump, maar ons klimaatbeleid is verre van ondernemend… politici denken nog altijd het klimaat te redden met elektrische auto’s en windmolens, en dat is too little too late.

Lees het hele artikel bij thinkprogress (6/6/2017).

The person has already been born, who will die, due to catastrophic failure of the planet.

Richard Westbrook, ex EPA, op youtube (2017)

CO2-animatie bij conversation.com – idem op youtube (3’32”-2017)

Getagd met , , , , , , ,

84% van de mensen vinden klimaatverandering een “catastrofaal wereldrisico”

Dan toch eindelijk een kentering in de opinie? En dan zijn er nog nauwelijks echte grootschalige klimaatrampen gebeurd in het Westen. Dan zou de opinie pas compleet omslaan. Ecowatch bericht:

Een meerderheid van mensen in acht landen zeggen dat ze bereid zijn om hun levensstijl te veranderen als het een klimaatcatastrofe zou voorkomen, zo blijkt uit een onderzoek naar de wereldwijde bedreigingen dat op 24 mei werd gepubliceerd.

De poll bij 8.000 mensen in acht landen – de VS, China, India, Groot-Brittannië, Australië, Brazilië, Zuid-Afrika en Duitsland – constateerde dat 84 procent van de mensen nu klimaatverandering een ‘wereldwijd catastrofaal risico’ ziet.

Inzake klimaat “is er zeker een enorme kloof tussen wat mensen van politici verwachten en wat politici doen. Verbluffend,” aldus Mats Andersson, vice-voorzitter van de Stichting Global Challenges Foundation, die de enquête bestelde voor zijn jaarlijkse Global Catastrophic Risks rapport.

Lees het hele bericht bij ecowatch (26/5/2017)

Getagd met , , , ,

VS-inlichtingendiensten: storm op komst

Elk jaar komen de Amerikaanse inlichtingendiensten met een rapport over ‘Wereldwijde bedreigingen’ samen, en het jongste rapport is opnieuw verontrustend. Ja, er is Noord-Korea  (het land gaat binnenkort de VS binnenvallen – grapje), maar een nieuwe constante heet: klimaatverandering.

Het nieuwe rapport, minstens het tweede in de rij (zie dit blogbericht oktober 2016), waarschuwt opnieuw dat de klimaatverandering de kans op instabiliteit en conflicten over de hele wereld te verhogen. En dat is verrassend gezien de open vijandigheid van de regering-Trump tegenover de klimaatwetenschap. De geheime diensten zijn wel zo voorzichtig om enkel de opwarming “vast te stellen”, en niet de link te leggen naar menselijke invloeden, want dat is tegenwoordig in Washington taboe. Je ziet ze haast denken van “we vrezen dat de poppen binnenkort aan het dansen gaan; we mogen niet teveel zeggen over klimaat, maar we willen achteraf minstens kunnen zeggen ‘we told you so’.”

Verder lezen:

Eerder blogbericht: VS: veiligheidsdiensten verwachten spoedig klimaatmigraties (9/10/2016)

Update 10/6/2017: topmilitair bevestigt

Getagd met , , ,

Kenia: geen koeien meer, kamelen!

“Wij hadden meer dan honderd stuks vee tot in 2005. Maar omdat het klimaat hier in de streek droger wordt, gaven de koeien geen melk meer. Vorig jaar stierven er zelfs twintig tot dertig koeien van ons, elk jaar,” zegt de 45-jarige Maalim, gekleed in een blauwe hijab. “En dus besloten we over te schakelen op kamelen, want die kunnen meer dan twee weken zonder water. Ze blijven ook melk geven, en al worden ze mager en zwak, ze sterven niet.”

In heel Kenia zijn er nu al 3 miljoen kamelen, 3x zoveel als 10 jaar geleden. Kamelenmelk is aan een opmars bezig. Goed nieuws op korte termijn voor de boeren, ongetwijfeld. Maar tegelijk tekent zich een gortdroge toekomst af. Er is namelijk nog meer droogte op komst. Mount Kenya voedde vroeger 16 gletsjers, nu nog 7, en tegen 2050… nul. Een hele streek hangt van de gletsjers af voor de watervoorziening. Tot zover de story bij Deutsche Welle, 24/4/2017.

 

Getagd met , , ,

De Opstand van de Natuur

Als 2 graden kouder (de kleine ijstijd) de hele samenleving al op zijn kop zette, wat dan NU, waar 2 graden opwarming gegarandeerd overschreden wordt? Inspiratie uit een vlot geschreven boek, zegt de morgen:

Aan de hand van ‘verhalen over gewone mensen’ schetst de Duitser Philipp Blom (°1970) de gevolgen van de klimaatverandering die vanaf de 16de eeuw de samenleving op z’n kop zette. Zal zo’n scenario zich vandaag herhalen?

Wat gebeurt er met onze samenleving nu het klimaat verandert? Naïeve optimisten (‘De wetenschap zal wel een oplossing vinden’) staan lijnrecht tegenover onheilsprofeten (‘De mens wordt gestraft voor zijn domheid’). Afgaande op de politieke programma’s (‘Groei! Jobs!’) en het stemgedrag van de burgers ligt het merendeel van ons daar niet wakker van. De onverschilligheid roept een toepasselijk beeld op: dat van de kikker in het bad waarvan de watertemperatuur langzaam oploopt tot het punt waarop het beest niet meer bij machte is eruit te springen en vervolgens gekookt wordt.
(…)
Het laatste en kortste deel van het boek, de epiloog, is een aangekondigde klap in het gezicht van de lezer. Op minder dan dertig pagina’s schetst de auteur de analogie met onze tijd, wat op zich nauwelijks verrassend is – wie nu nog twijfelt aan de klimaatverandering, is ofwel een idioot ofwel een lobbyist voor bepaalde belangengroepen. De klap komt er wanneer hij aantoont dat de oplossing die ons gered heeft bij de vorige verandering, vandaag de dag onze ondergang betekent.

 

Getagd met , , , ,

March for Science in Brussel

March for Science in Brussel: “Wetenschap staat onder druk door fake news”

In de VS een hot item: Trump versus niet alleen klimaatbeleid maar ook klimaatwetenschap. Vandaar de wereldwijde oproep om actie op 22 april. In Antwerpen was er een wandeling Dag van de Aarde voor het klimaat, van het Stadhuis naar het De Coninckplein.

Het Laatste Nieuws schrijft: Zo’n 250 wetenschappers, onderzoekers en sympathisanten van de wetenschap zijn vanmiddag samengekomen op het Albertinaplein in Brussel om er met een mars voor de wetenschap te manifesteren tegen het wantrouwen in de expert. Een problematiek die in de Verenigde Staten steeds groter wordt. Bedoeling van de bijeenkomst is duidelijk maken dat vanuit de onderbuik geformuleerde meningen het nooit zouden mogen halen van op wetenschappen gebaseerd onderzoek, zeker in deze tijden van alternatieve feiten en fake news. Als luider roepen qua beleid de norm wordt, zal de wetenschap daar de dupe van zijn. Hoewel we het in België en Europa misschien niet zozeer merken, toch (staat) de wetenschap onder druk. “We leven in tijden dat feiten hoe langer hoe meer in twijfel worden getrokken”.

Getagd met , , , ,
Top