Methaan

een krachtig broeikasgas, meer nog dan CO2, maar blijft wel minder lang actief (wikipedia). Het grootste gevaar van methaan bestaat in de mogelijk plotse massale uitstoot door dooi van de permafrost, waar het eeuwenlang opgesloten lag (dat zijn de zogenoemde methaanbommen, methaanhydraten)