Calamiteiten

 

Epidemieën

  • vreemde ziektekiemen uit de oertijd komen opnieuw tot leven bij het dooien van de permafrost, en kunnen uitgroeien tot een epidemie (scientificamerican, 1/11/2016)
  • bekende ziekten breiden uit (geografisch & frequentie): vooral ziekten, verspreid door insecten (muggen, teken). Zie onderzoek verspreiding  cholera, leverwormen, anthrax en ziekte van Lyme (teken).

 

Kerncentrales: tijdbommen?

Kernenergie wordt door sommigen voorgesteld als “groene” oplossing (zie de pagina Actie), maar:

Kernongeval vs. klimaatramp

In de checklist hieronder kan je schematisch vergelijken: hoe staan we tegenover een kernramp? …een klimaatramp?

Vraag kernramp klimaatramp
Worden alle redelijke maatregelen genomen om een ramp te vermijden? is OK is niet OK
Volstaat (om maatregelen te nemen) het risico op een ramp (men hoeft de waarschijnlijkheid ervan niet eerst te bewijzen)? is OK is niet OK
Accepteren we een ramprisico van pakweg 5%? is niet OK is OK
Zijn de gevolgen mogelijk catastrofaal? is OK is OK
Kunnen nalatige verantwoordelijken vervolgd worden? is OK is niet OK
Wordt de bevolking minimaal ingelicht over mogelijke catastrofes? is OK is niet OK

Migraties

Voedseltekorten – honger

In theorie kan de voedselproductie wereldwijd zelfs nog opgevoerd worden. Maar in de praktijk heeft de landbouw meerdere erg zwakke schakels:

  • sterk afhankelijk van fossiele energie voor transport en kunstmest (trouw.nl)
  • een andere flessenhals: het wereldwijde voedseltransport verloopt via een erg beperkt aantal kwetsbare punten en routes (Vulnerable ‘chokepoints’, the Guardian 27/6/17)
  • de zwakke schakels uitgelegd voor de verzekeringssector, zie blogbericht voedselproductie bedreigd (5/1/2017)
  • een groot deel van de wereldvoedselproductie gebeurt in een brede zone waar onregelmatig weer de opbrengsten sterk kan doen afnemen (conversation.com feb. 2017)
  • ons voedsel zelf gaat in kwaliteit achteruit door de klimaatopwarming (onderzoek Loladze)

Zeespiegel

Zie deze kaart van België bij stijging zeespiegel (3 scenario’s: 1,5, 2 en 4°C)